# خیس

کلمه ترکی "یاکاموز" را به عنوان "زیباترین کلمه جهان در سال ۲۰۰۷"

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2849085,00.htmlزیباترین کلمه‌ی جهان   انستیتوی روابط خارجی آلمان در ماه اوت کلمه ترکی "یاکاموز" را به عنوان "زیباترین کلمه جهان در ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 7 بازدید