ممنونم پرستوی عزيزم

6.gifundefinedundefined

ای کاش ميتوانستم نشان دهم
که تا کجا دوستت دارم
هميشه در جستجو هستم
اما نميتوانم راهی بيابم ....
به آن آنی در تو عاشقم
که تنها خود کاشف آنم
« آنی » فراتر از تويی که دنيا ميشناسد
و تحسين مي کند
« آنی » که تنها و تنها از آن من است
آنی که هرگز رنگ نمي بازد
و آنی که هرگز نمی توانم عشق از او برگيرم ...6.gif6.gif

/ 2 نظر / 8 بازدید
amir

حالا من ببين برات چی نوشتم . موفق باشی !!! چه تقليدی