توطئه فارس نیوز

بعد از سکوت معنادار ملت آذربایجان بعد از ٢٣ خرداد

و مسائلی که هرگز تمایلی به ورود به آن ندارم

اینکه سایت فارس نیوز آغاز گر جریان فتنه ای بزرگ می خواهد باشد:

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8810130491

ملت بزرگ آذربایجان به هیچ مثلا جنبش کشور یا ... باج نداده و نخواهد داد

و این موضوع مسلم بوی توطئه ای جدید هست

/ 0 نظر / 7 بازدید