دو مشت گل در دست گير،
تا آنجا كه مى توانى بهم بياميزشان ،
از مشتى از آن تنديس من ،
و از مشتى ديگر تنديس خود،
اكنون بى درنگ تنديس ها را خرد كن،
دوباره بهم بياميزشان ،
از نو هر دو را بيافرين ،
يكى به شكل تو ،
و ديگرى به شكل من ،
گل من گل توست،
وگل تو گل من،

/ 2 نظر / 7 بازدید
barge moteharek

امير جان خسته نباشی عاليه عالی باز تو مثل خرمگس بی معرفت نيستی غنچه ها هميشه محتاج سايه اند و سرو ها سايه سازند مويد باشی منتظرم

barge moteharek

برای سايه ساز شدن بايد از خيلی چيزها گذشت و................................