هم اينک آغاز کرده ام...

امیر میل اوبرون کلوب

نقش و خیالی است، ‌که عالم خوانند .... معــنی ســـخـن، مـحقــقان می‌دانند

عــکــس روی تـو، چـــو در آینــه‌ی جـــام افتاد عارف از پــــــرتو مـــی، ‌در طمــــع خـــام افتاد این همـه عکس می و نقش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 191 بازدید
خرداد 98
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
4 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
4 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
دی 84
1 پست
دی 83
2 پست
آبان 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
1 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
1 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
2 پست
خرداد 82
2 پست
اسفند 81
6 پست
سعدی
1 پست
باران
4 پست
yagmur
3 پست
خیس
1 پست
تبریز
3 پست
مرداد_91
1 پست
دریک
1 پست
تیراختور
1 پست
ناصر_شفق
1 پست
2اسفند
1 پست
شاملو
1 پست
یوروویژن
1 پست
انتظار
1 پست